Het Patient Partners programma is rond 1992 in de Verenigde Staten ontwikkeld door het Southwestern Medical Center van de University of Texas in samenwerking met Searle/Pfizer. Het onderwijs werd in de USA als service aangeboden aan huisartsen en bleek zeer succesvol. In korte tijd werden 500 Patient Partners opgeleid en ingezet bij de nascholing van huisartsen.
Gedurende het laatste decennium van de 20e eeuw werd het programma overgenomen in Europa. Het Patient Partners programma loopt op dit moment succesvol in Zweden, Denemarken, Noorwegen, België, Duitsland, Australië, Verenigde Staten, Canada en Frankrijk.

Patient Partners zelfstandig

Het Reumafonds, de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) en de Reumapatiëntenbond hebben in de 90-er jaren het initiatief genomen tot overname en organisatie van het project in Nederland. Het project ging begin 1997 van start onder auspiciën van de Reumapatiëntenbond. Na opheffing van de bond heeft men besloten het project onder te brengen in een zelfstandige stichting. Op 13 juli 2012 is de stichting Patient Partners Nederland opgericht. Jaarlijks verzorgt de stichting onderwijs voor ongeveer 1.600 toekomstige artsen en andere zorgverleners.

Vrijwilligersorganisatie

Stichting Patient Partners Nederland is een vrijwilligersorganisatie waarin ca. 30 opgeleide RA-patiënten als docent actief zijn in universitaire ziekenhuizen en bij onderwijsinstellingen. Het werkgebied van de stichting is verdeeld in verschillende regio’s. Elke regio heeft een coördinator die samen met het bestuur zorg draagt voor roostering, opleiding en contacten.

Opleiding tot Patient Partner

De opleiding tot docent wordt regelmatig georganiseerd. Er is altijd behoefte aan nieuwe docenten. Men dient hiervoor de diagnose reumatoïde artritis (RA) te hebben. Kandidaten moeten in staat zijn de medische inhoud van het programma over te brengen aan de doelgroep. Hiervoor is HBO-denkniveau een voorwaarde. Lees meer…

Financiële ondersteuning

De stichting is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en heeft beperkte financiële middelen. Wij zijn daarom bijzonder blij met de organisaties die ons financieel ondersteunen, met name het Reuma Nederland www.reumanederland.nl

Donateur worden?

Particulieren en bedrijven die het werk van Patient Partners een warm hart toedragen en donateur willen worden kunnen belastingvrij aan de stichting schenken. De stichting heeft de status van ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI-status). Informatie is te vinden bij www.belastingdienst.nl

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid. Het bestuur stelt zich ten doel zoveel mogelijk (toekomstige) artsen en andere zorgverleners op de hoogte te brengen van het belang van de vroegtijdige diagnose en behandeling van RA. Speerpunten in het beleid zijn onderwijs vernieuwing, kwaliteitsbewaking, interne en externe communicatie en promotie van het onderwijs.

Lees meer: