RA-specifieke afwijkingen

Kern van het Patient Partners onderwijs is het gewrichtsonderzoek bij RA. Aan de orde komen de voor RA specifieke standsafwijkingen zoals ‘ulnaire en radiaire deviatie’, ‘volaire subluxatie’, ‘zwanenhalsdeformiteit’, ‘boutonnière-deformiteit’ en ‘hallux valgus’. Centraal staat het vaststellen van ontstekingsactiviteit in kleine hand- en voetgewrichten en de waarneming van warmte, zwelling, drukpijn, standsverandering en bewegingsproblemen. Aandacht is er ook voor verschillen tussen RA en artrose.

Onderzoekstechnieken

De onderzoekstechnieken richten zich op pols, hand, knie, enkel en voet. In deze gewrichten worden meestal de eerste aanwijzingen voor ontstekingen gevonden. Het gewrichtsonderzoek bestaat uit vier onderdelen: inspectie, palpatie, bewegingsuitslagen en functiebeoordeling. Bij iedere gewrichtsgroep wordt kort aandacht besteed aan de anatomie. Voorafgaand aan het gewrichtsonderzoek vertelt de patiënt zijn/haar anamnese.

Impact van RA

Een Patient Partner kan als geen ander uitleggen wat de invloed van deze ziekte is op haar/zijn leven.  Een RA-patiënt heeft vaak last van vermoeidheid, pijn en bewegingsproblemen, wat een optimaal maatschappelijk functioneren bemoeilijkt.  Dit kan leiden tot verregaande psychosociale problemen. Gelukkig is de kwaliteit van leven van veel RA-patiënten tegenwoordig aanmerkelijk verbeterd. Dit is vooral te danken aan de vroege diagnose van RA en de sterk verbeterde behandelmogelijkheden.

Communicatie

Uit ervaring weten de docenten van Patient Partners Nederland dat de benadering van de patiënt niet altijd even zorgvuldig gebeurt. Tijdens de scholingen wordt hierop gelet. De studenten, artsen en reumaverpleegkundigen in opleiding krijgen van de docent allerlei concrete communicatietips en worden gestimuleerd zich te verplaatsen in de patiënt. Belangrijk is bijvoorbeeld het maken en houden van oogcontact, zodat pijnsignalen kunnen worden waargenomen. Ook de kracht, die gezet wordt bij het palperen is van belang.