Dokters Achter Computer CR

Verdieping medische kennis

In de loop van hun studie vergaren onze toekomstige artsen veel kennis. Zoals alle kennis zal ook de medische kennis zich verdiepen en beter beklijven wanneer er daadwerkelijk contact is met echte patiënten en aandoeningen. Studenten zullen het ziektebeeld dan beter begrijpen en onthouden. Daarnaast bespreken ze met de patiënt de impact van de ziekte en begrijpen zij goed hoe groot het belang is van een vroege diagnose en behandeling.

 Onderwijsprogramma

Docenten bij medische opleidingen kunnen er voor kiezen het Onderwijsprogramma Patient Partners op te nemen als vast onderdeel van het curriculum. Sommige universiteiten combineren de scholingen met een college reumatologie door de betreffende docent/ reumatoloog. Hiermee biedt men de studenten een mooie combinatie van theorie en praktijk.