Medische zorgverlening

Medische zorg aan RA-patiënten wordt verleend door reumatoloog, huisarts en apotheker. Zij spelen een centrale rol bij de behandeling van de patiënt die vaak gedurende het hele leven DMARD’s (reuma remmende medicatie), pijnstillers en ontstekingsremmers moet gebruiken.

Overige zorgverlening

Ondersteuning is er vanuit verschillende (paramedische) zorgprofessies. De physician assistent en de reumaverpleegkundige voeren in overleg met de patient en de behandelaars het beleid uit. De fysiotherapeut werkt aan de algehele conditie van de patient en aan de verbetering van de functie van bepaalde gewrichtsgroepen. Vooral hydrotherapie werkt bij RA-patienten positief. De ergotherapeut adviseert bij hulpmiddelen en aanpassingen. De reumaconsulent is vraagbaak voor alle mogelijke problemen die de RA-patient tegenkomt, en wijst de weg naar allerlei praktische en financiële regelingen en tegemoetkomingen. De psycholoog kan helpen wanneer de RA-patient veel moeite heeft om met pijn en beperkingen om te gaan. Typische voetproblemen zoals eelt- en knobbelvorming, standsafwijkingen, pijn en zwelling kunnen soms opgelost of verlicht worden door aangepast schoeisel. Dit wordt gemaakt door de orthopedisch technicus. De podoloog richt zich op de zorg voor de reumatische voet.

Kennis ziektebeeld en problematiek

Al deze zorgprofessionals dienen goed op de hoogte te zijn van het ziektebeeld ‘reumatoïde artritis’ en open te staan voor de specifieke problematiek waarmee de patiënt te maken heeft. Het Patient Partners Onderwijs biedt de paramedische zorgprofessionals een bijzondere kans. Men krijgt het ziektebeeld goed uitgelegd en men kan van dichtbij de specifieke verschijnselen onderzoeken en bespreken. Afhankelijk van de beroepsgroep wordt in het onderwijsprogramma het accent gelegd op de diagnostiek, de functiemogelijkheden of de sociaal/ psychologische gevolgen van de ziekte.

Therapeutische behandelmethoden

CR Aquagym

Bij reumatoïde artritis zijn sommige therapeutische behandelmethoden niet zo wenselijk en andere juist wel. Om een voorbeeld te geven: een patiënt met actieve gewrichtsontstekingen is meestal niet gebaat bij manipulatie of massage. Koelen en rustig in beweging blijven werkt vaak wel goed. Het Patient Partners Onderwijs wordt ingezet ten behoeve van alle zorgverleners die te maken hebben met reumatoïde artritis. Het geeft niet alleen informatie over ziektebeeld en gevolgen, ook de (paramedische) behandelingsmogelijkheden worden belicht.