Kleine groepen

Bij scholingen gewrichtsonderzoek en bij DAS scholingen werken we met kleine groepen deelnemers zodat er ruimschoots gelegenheid is voor een interactieve benadering. Dit houdt in dat de docent in detail uitlegt op welke wijze men de afwijkingen bij vooral kleine hand- en voetgewrichten kan vaststellen en dat deelnemers dit onderzoek op aanwijzingen van de docent uitvoeren en oefenen. Een scholing duurt 1½ tot 2 uur. Het is belangrijk dat de ruimte groot genoeg is, zodat de groepen elkaar niet storen. Behandelbanken zijn gemakkelijk maar niet beslist noodzakelijk.

E-learning

Als voorbereiding op de praktijkles verdient het aanbeveling de e-learning te bestuderen. Hiertoe kan men een tijdelijke inlog aanvragen bij de stichting. Lees meer: E-learning

Roostering grote scholingen

Grote scholingen en evenementen vragen tijdige roostering. Ieder jaar houdt de Erasmus Universiteit bijvoorbeeld een themaweek rond reuma. Vanwege de coördinatie van zo’n grote scholing en de inzet van veel docenten uit alle regio’s is tijdige aanmelding aan te bevelen.

Kosten

De kosten van het Patient Partners onderwijs worden achteraf door de penningmeester gefactureerd en zijn opgebouwd uit reiskosten, vrijwilligersvergoeding en een projectbijdrage. In totaal gaat het om ca. € 18 tot € 25 per student per scholing. Voor lezingen gelden andere tarieven.